Бетон

Shell Chemicals

Бетон М - 400 (марка П 3)

3500,00 ₽/м³

Паспорт качества
Commercial Fuels

Бетон М - 400 (марка П 4)

3650,00 ₽/м³

Паспорт качества
Aviation Fuels

Бетон М - 350 (марка П 3)

3300,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон М - 350 (марка П 4)

3400,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон М - 300 (марка П 3)

3100,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон М - 300 (марка П 4)

3150,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон М - 250 (марка П 3)

2800,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон М - 250 (марка П 4)

2900,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон М - 200 (марка П 3)

2500,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон М - 200 (марка П 4)

2650,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон М - 150 (марка П 3)

2300,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон М - 150 (марка П 4)

2400,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон М - 100 (марка П 3)

2100,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон М - 100 (марка П 4)

2200,00 ₽/м³

Паспорт качества
tech

Бетон Марки "Гранит"

3800,00 ₽/м³

Паспорт качества
Top